Kategorier
Podavsnitt

#9 Sammanhållna vårdområden – En introduktion

Sammanhållna vårdområden är svårt att förklara samtidigt som det på många sätt bygger på en organisatorisk förenkling. Den korta förklaringen är att regionen och kommunen startar ett kommunalförbund eller kommunägt bolag och genom detta bedriver de tills…

Sammanhållna vårdområden är svårt att förklara samtidigt som det på många sätt bygger på en organisatorisk förenkling. Den korta förklaringen är att regionen och kommunen startar ett kommunalförbund eller kommunägt bolag och genom detta bedriver de tillsammans all vård, både den regionägda och den kommunala omsorgen, i samma bolag med gemensam budget. För en mer pedagogisk och fördjupad förklaring lyssna på detta podd-avsnitt när Per Gybo förklarar.